Покана за общо събрание – 19 март 2018 г.

Управителният съвет на СК „Успех – София“ уведомява своите членове, че

Отчетното общо събрание за 2017 г. ще се проведе на 19 март 2018 г., понеделник от 16.00 ч. в залата на клуба на РСО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа“ № 138, София 1360, при следният дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на СК през 2017 г.;

2.       Отчитане на финансовото състояние и направените разходи;

3.       Приемане на Програма за дейността през 2017 г.;

  1. Разисквания относно дейността на СК през 2017 г. и перспективите за в бъдеще..

При липса на кворум от 50% от членовете на СК плюс 1 в 10.00 ч., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 11.00 ч. на същата дата и същото място!

Присъствието и участието на членуващите в клуба ще бъде предпоставка за реален и обективен анализ на дейността на СК и вземане на верни решения за бъдещата дейност на СК!

16.02.2018 Г.
София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК „Успех – София“ :
/Ив.Бакърджиев/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s