Покана за отчетно-изборно Общо събрание на СК “Успех” София – 29 март 2019 г.

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на СК „Успех – София“ Ви кани да присъствате на отчетно-изборно Общо събрание, на което ще се отчете  дейността на клуба през 2018 г и ще се проведе избор на нови ръководни органи на СК.

Отчетно-изборното общо събрание ще се проведе на 29 март 2019 г., петък от 16.00 ч. в залата на клуба на РО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа” № 138, София 1360, при следният дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на СК през 2018 г.;
  2. Приемане на Програма за дейността през 2019 г;
  3. Избор на Председател и Управителен съвет на СК;

При липса на кворум от 50% плюс 1  от членовете на СК в 16.00 ч. на 29.03.2019 г., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 17.00 ч. на същата дата и същото място!

Членският внос за 2019 г. е в размер на 5.00 лв и може да се плати при Председателя на СК в Клуба на РО София, на ул. „Цар Симеон“ № 110, както и преди или след събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /ИВАН БАКЪРДЖИЕВ/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s