П О К А Н А

Управителният съвет на СК „Успех – София“ Ви кани да присъствате на Общо събрание, на което ще се отчете  дейността на клуба през 2019 г.

Отчетното общо събрание ще се проведе на 26 февруари 2020 г., сряда, от 16.00 ч. в залата на клуба на РО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа” № 138, София 1360, при следният дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на СК през 2019 г.;
  2. Приемане на Програма за дейността през 2020 г;
  3. Разни

При липса на кворум от 50% плюс 1  от членовете на СК в 16.00 ч. на 26.02.2020 г., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 17.00 ч. на същата дата и същото място!

Членският внос за 2020 г. е в размер на 5.00 лв и може да се плати при Председателя на СК в Клуба на РО София, на ул. „Цар Симеон“ № 110, както и преди или след събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/ИВАН БАКЪРДЖИЕВ/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s