Вътрешни турнири по шах и табла

Вътрешните турнири по шах и табла на СК “Успех София” ще се проведат
съотв. на 14 и 21 март. Молим желаещите да участват в турнирите да се
явят за регистрация в клуба на бл. А на бул. Европа 138 в 9.45 ч.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s