Отлагане на вътрешните турнири на СК Успех

Ръководството на СК Успех София взе решение за отлагане на всички
вътрешни турнири до края на април 2020 г. В рамките на този период няма
да се провеждат занимания/тренировки по спортовете, практикувани в клуба
– шах, табла, шоудаун, риболов, колоездене. Не се планира и
организацията на екскурзии.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s