Препоръки от ФСХЗУ към спортистите със зрителни увреждания

Във връзка с повишеното ниво на вирусни заболявания и появата на
коронавирусна инфекция в България, ръководството на федерация “Спорт
за хора със зрителни увреждания” отправя към всички спортни клубове
членове на федерацията
следните препоръки:

1. Да се избягват пътувания в държави с повишени нива на
коронавирусна инфекция;
2. Да се избягва контакт с лица, завърнали се от тези държави и
непреминали 14-дневна карантина;
3. Да се избягва близък контакт с лица с клинични симптоми на
респираторна инфекция (висока телесна температура, кашлица, кихане,
хрема), както места със струпване на хора и масови прояви;
4. Да се избягва консумацията на сурова или недобре термично
обработена храна от животински произход;
5. Да се измиват редовно ръцете със сапун и вода или да се
използват дезинфектанти за ръце на алкохолна основа;
6. Да се избягва докосването на очите, устата и носа;
7. При възникване на симптоми на остра респираторна инфекция да
се спазва т.нар. респираторен етикет – закриване на устата и носа с
еднократни хартиени кърпи, които след употреба да се изхвърлят
незабавно, както и да се измиват ръцете. При невъзможност – да се
използва ръкава на носената дреха при кихане и кашляне, като се свива
ръката в лакетната става;
8. Да се използва маска, закриваща устата и носа;
9. При поява на висока телесна температура, кашлица или
затруднено дишане да се потърси незабавно медицинска помощ. Ако е
имало скорошни пътувания в чужбина да се сподели информация с
медицински специалист.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s