За СК Успех София

Спортен клуб Успех София е създаден в края на 2014 г. Основна цел на клуба е осигуряването на възможности за физическо възпитание и спорт на хора със зрителни проблеми от гр. София. Към март 2020 г. В клуба членуват над 90 незрящи. Основни спортове, които СК Успех София развива са шахмат, гребане, риболов, шоудаун, туризъм и колоездене. СК Успех София е член на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”.

Ръководство:

Председател:

Дочка Алтънова

Управителен съвет:

Дочка Алтънова, Иван Бакърджиев, Петко Пътев, Стоянка Куманова,
Александър Велков

Членство

В клуба може да членува всеки незрящ от гр. София, навършил 18 г. Размерът на членският внос е 5.00 лв. И се заплаща до 31 януари на текущата година.

Материална база:

За провеждане на организационни и спортни събития СК Успех София използва помещения на бул Европа 138, предоставени от Съюза на слепите в България. За тренировките, преходите и гребните регати се ползват две лодки, също собственост на ССБ. Клубът разполага с няколко комплекта настолни игри – шахове и табли.

Проекти:

През 2016 г. СК Успех София защити успешно проект към дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” за организиране на шахматен турнир за незрящи за купата на гр. София.

През 2017 г. по проект към Агенцията за хората с увреждания незрящи гребци участваха на международната гребна регата по река Дунав „ТИТ“.